CLUBUL  SPORTIV  “WHITE  TIGER  BUDOKAN” din CLUJ-NAPOCA
a fost fondat in anul 1984, într-o perioadǎ în care practicarea Artelor Marţiale era interzisǎ complet, în urma unei circulare (nr.1233) emisǎ în1982 de cǎtre autoritatile vremii.Clubul a funcţionat în conditii de ilegalitate pânǎ in anul 1990,când s-a fondat Federaţia Românǎ de Arte Martiale.Clubul nostru îşi desfǎşoarǎ activitatea sub forma de “asociaţie non- profit”,afiliata la structura naţionalǎ F.R.A.M.
          Pe suportul unei dezvoltǎri armonioase fizice şi spirituale, suntem axaţi pe valorile etice şi morale pe care le dezvoltǎ practicarea conştientǎ A.M. având ca scop descoperirea similitudinilor culturale Româno-Nippone şi extrapolarea lor în viaţa socialǎ.

ACTIVITAŢI  SPORTIVE  ORGANIZATE  ŞI SUSŢINUTE  DE  W.T.B.

-Istoria Jujitsu-lui competiţional românesc începe în anul 1994, la Cluj-Napoca, când are loc Primul Campionat Naţional de Jujitsu,organizat şi supervizat de W.T.B ,.prin persoana antrenorului Ioan Bǎlǎceanu.

-W.T.B.a participat activ din 1994 şi pânǎ în prezent la activitaţi, campionate (locale,naţionale,internaţionale)şi cupe organizate de FederaţIe,cu rezultate meritorii.
 -W.T.B. a organizat şi susţinut stagiile de pregatire anuale ,sub denumirea “Stagiul –Piatra Arsǎ-Bucegi”şi“Stagiul Munţilor Apusenif”,în 1985,86,87,88,1992,93,94,95,96,97,98,2000,01,02,03,05,06,07,08.
-Participǎri la stagii cu maeştrii consacraţi:ŞTEFAN VODA 4dan,MATEI PETRICA2dan,FLORIN BERCEANU 5dan,CZEGENI ARPAD 5dan, BAHAMID IDIR 4dan, HERALDO FEREIRRA 4dan,  ILYA JORGA 8dan,
JOACHIM DIETER EISHEUER 9dan, LEONARDO VOINESCU 8dan,KURT SCHOFFMAN 7 dan,GURSKI ALOIS 7dan,DAN STUPARU 8dan,A.POPESCU-SACELE 8dan,MARINESCU FLORENTIN 9dan,ALLAN TATERSAAL 9dan,SHIZUYA SATO 10 dan,SZEPVOLGYI GEZA 7 DAN, G.S. BERTOLETTI 9dan .    
-Campionatul Balcanic(2005)-obtine 1 titlu Vicecampion Balcanic.
- Participare la Campionatul Mondial-2007 (Germania-Hanau).

ACTIVITǍŢI   CULTURALE  SUSŢINUTE DE  W.T.B.

-Şef proiect,iniţiator organizator şi realizator în parteneriat al FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL “Zilele Spiritualitǎţii Japoneze”şi
Zilele Prieteniei Româno-Nippone”-la Cluj-Napoca, anii:1999,2000,2001,
2002,2003,2004.
-Publicaţii: vol.”Ju jutsu”-editura “Agora”-2004 –Ioan Bǎlǎceanu
                 - vol. “De la tradiţional la modern , de la jujutsu la kyokushin budo kai”-editura “Alma Mater”-2004- Ioan Bǎlǎceanu
                 -diverse publicaţii de specialitate,conferinţe

DESPRE ANTRENORUL  C.S.”WHITE TIGER BUDOKAN”

Shihan IOAN BǍLǍCEANU - nǎscut la 01.02.1960 / CLUJ-NAPOCA
Studii: Academia de Arte Plastice “ION ANDREESCU”-CLUJ-NAPOCA
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania
Branch Chief - KYOKUSHIN BUDOKAI-1993-2003 (REFERENT SHIHAN DIETER EISHEUER)
Preşedinte C.S.”W.T.B.”
Gradaţii: 6 DAN JUJITSU, 4 DAN KARATE-KYOKUSHIN BUDO KAI GERMANY
              1 DAN-SHOTOKAN, 1 DAN FUDOKAN

 

C.S. ”White  Tiger  Budokan”
ASOCIATIA NON PROFIT
SEDIU : str.DOROBANTILOR,5,ap.3/CLUJ-NAPOCA
AFILIAT la FederatiaRomana de Arte Martiale
(B-dulBasarabia 37-39,sector 2,BUCURESTI )

Judecatoria Cluj-Napoca/dosar nr. 6099/2002
Sentintaramasadefinitiva 17.07.2002

Certificat de identitatesportiva (M.T.S.)-reg.sportiv CJ/A2/00712/2002
Eliberat la data :09.08.2002/ Reg.Special nr.903
Aviz de constituire nr.1376 din 08.08.2002
Autorizatie de functionare : 1376 din 08.08.2002

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Clubul sportiv "WHITE TIGER BUDOKAN"
KARATE  KYOKUSHIN BUDO KAI ,  JUJITSU  si  AUTOAPARARE, Kalaripayatt Indian School of Martial Arts
ACASA
WHITE TIGER BUDOKAN
restaurant
1
CONFERINTE, LUCRARI